Zimbra 10 FOSS – co z edycją open source?

Zbliża się 31 grudnia 2023, czyli dzień końca wsparcia Zimbra 8.8.15 dla edycji NE oraz FOSS (edycji Open Source). Oczywistym wyborem byłaby aktualizacja do najnowszej dostępnej i wspieranej wersji. Niestety jednak oficjalne wydanie Zimbra 10 FOSS podobnie jak Zimbra 9 FOSS nie jest dostępne. Producent udostępnia jedynie kod źródłowy związany z edycją FOSS z pominięciem…