Zextras Carbonio Patch: 24.1.0

Informujemy, że dostępny jest już Patch 24.1.0 dla Carbonio i Carbonio CE. O co wzbogacono system Carbonio w tej aktualizacji? Oto niektóre z nowych funkcji i wprowadzonych zmian w jego licencjonowanej wersji: Administratorzy mogą teraz dostosowywać ilość wyświetlanych elementów na stronę Kolejka e-maili wspiera czynności masowe – administratorzy mogą wykonywać czynności na wielu wiadomościach jednocześnie…