Zextras Carbonio Patch: 24.5.0

Informujemy, że dostępny jest już Patch 24.5.0 dla Carbonio i Carbonio CE. O co wzbogacono system Carbonio w tej aktualizacji? Oto niektóre z nowych funkcji i wprowadzonych zmian w jego licencjonowanej wersji: Wygodny przycisk “Sprawdź Twoją dostępność” w e-mailu z zaproszeniem na spotkanie – użytkownicy mogą teraz łatwiej sprawdzić swoją dostępność przez zaakceptowaniem zaproszenia na…