Informujemy, że dostępny jest już Patch 23.10.0 dla Carbonio i Carbonio CE.

O co wzbogacono system Carbonio w tej aktualizacji? Oto niektóre z nowych funkcji i wprowadzonych zmian w jego licencjonowanej wersji:

  • Interfejs użytkownika WWW Carbonio zachowuje swoją integralność strukturalną nawet po zmniejszeniu rozmiaru ekranu
  • Administratorzy mogą efektywnie zarządzać danymi rachunkowymi dla dostawców internetu – używając komend “getUsageData” i “deleteUsageData”
  • Dodano opcję wyboru ilości elementów na stronę w widoku kont w panelu administracyjnym
  • Administratorzy mają teraz możliwość włączania i wyłączania użytkownikom modułu ustawień w interfejsie użytkownika WWW

oraz

  • Administratorzy mogą teraz oglądać i dostosowywać atrybuty – Notatki (zimbraNotes) oraz Opis (description) dla list dystrybucyjnych, domen, kont, grup bezpieczeństwa i ogólnych informacji COS
  • Ulepszono funkcjonalność list punktowanych – od teraz kliknięcie “Enter” przenosi do następnego punktu a jednoczesne kliknięcie klawiszy “Shift” i “Enter” pozwala kontynuować pisanie w obrębie aktualnego punktu
  • Administratorzy mogą teraz monitorować status kolejki serwera poczty elektronicznej i wyczyścić cache z panelu administracyjnego
  • Wprowadzono poprawki w polskim tłumaczeniu
carbonio 23.10.0
Carbonio Patch 23.10.0 – aktualizacja systemu

Używanie najaktualniejszych wersji programów to nierozłącza część dbania o cyberbezpieczeństwo. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy aktualizacji lub wdrożeniu Carbonio, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Poznaj usługę wsparcia serwisowego Carbonio i zobacz dlaczego możesz nam zaufać.

Źródło: Zextras