Usługi Microsoft i Google wykluczone w kolejnych regionach UE

Francuski minister edukacji i młodzieży wykluczył użycie darmowych wersji programów Microsoft 365 oraz Google Workspace w szkołach. To nie jedyny kraj w europie, który ma wątpliowści co do zgodności tych rozwiązań z RODO. Zakaz we Francji W listopadzie 2022 roku francuski minister edukacji i młodzieży Pap Ndiaye oświadczył, że nie można używać darmowych wersji Microsoft…